O projektu

Cílem projektu je návrh univerzální inteligentní řídící jednotky, zvýší spolehlivost technického řešení řídicích systémů a zvýší kapacitu zpracování informaci i vlastní komunikace s dalšími systémy a podsystémy. Podsystémy řídicí jednotky je myšleno například datové úložiště, softwarové moduly vykonávající určitý algoritmus nad externími daty poskytnutými řídicí jednotkou, či přenos informace výstupní jednotky na konkrétní periférii.

Předpokladem uceleného přístupu k řešení je vazba vozidlo-infrastruktura, která do budoucna výrazně zasáhne do bezpečnosti a plynulosti. Jeden z navrhovaných nadstavbových modulů výrazně napomůže bezpečnosti a plynulosti dopravy, ale i vlastní životnosti dopravní infrastruktury. Příklad může být informace o hmotnosti vozidla či jeho poloze a obec či město si následně může infrastrukturou omezovat či přesměrovávat dopravu v případě uzávěr, omezeného průjezdu, smogové situace apod.
Řešitel plánuje výsledek projektu aktivně nabízet v ČR i v zahraničí, kde se předpokládá využití pro řízení systémů zejména v dopravě, ale může být systém rozšířen obecně i do průmyslu či energetiky. Realizací projektu uchazeč výrazně zvýší svou konkurenceschopnost a inovativnost zařízení pro infrastrukturu s přidanou hodnotou.

Základní návrh a výroba prototypu bude mezi lety 2012 a 2013. Předpokládá se ucelený HW a SW přístup k problematice s testováním pomocí mikrosimulace na vybrané oblasti či problémová místa. Vlastní návrh HW a SW prototypu bude zajišťovat společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o.. Simulace a ověření prototypu v prostředí VISSIM, MATLAB či AIMSUN bude zajišťovat ČVUT FD a konstrukční návrhy a dokumentaci pro certifikaci a následnou výrobu bude zajišťovat společnost ELTODO EG, a.s.