Laboratoř řízení a modelování dopravy

Jedním z mnoha výsledků projektu UNIR je úzká spolupráce s činností laboratoře. Hlavní pracovní náplní tohoto pracoviště je, že se bude podílet na řešení projektu a provádět nezávislé audity bezpečnosti a analýzy rizik s působením v České a Slovenské republice.

Dne 7. prosince 2010 byla slavnostně zahájena činnost Laboratoře řízení a modelování dopravy na Fakultě dopravní ČVUT, která vznikla za přispění Fakulty dopravní ČVUT a skupiny společností ELTODO. Cílem je především podpoření výukových a výzkumných aktivit fakulty dopravní s úzkým navázáním na soukromý sektor.

Řízení dopravy na dálnicích a ve městech je jeden z důležitých bodů pro udržení mobility schválený i Evropskou unií. Vytvoření pracoviště umožní studentům zapojit se do aktivit i mimo republiku v rámci nového oboru ITS. „Návrhy nových algoritmů řízení podpořené objektivitou modelového návrhu za účasti odborníků z vysokých škol a praktických zkušeností firem může významně pomoci posunout udržitelnost dopravy“ říká o projektu odborný garant laboratoře řízení a modelování Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.

Oficiálnímu založení laboratoře předcházela dlouhodobá spolupráce mezi skupinou společností ELTODO a Fakultou dopravní ČVUT. Základní body o Laboratoři řízení a modelování dopravy je možné nalézt na internetových stránkách.

www.lss.fd.cvut.cz/ustav/laboratore/laborator-rizeni-a-modelovani-dopravy/laborator-rizeni-a-modelovani-dopravy