Aktivity řešitelského týmu

16.04.2013 Předvedení funkčního vzorku

Dnes byla oživena základní verze universální řídicí jednotky a zároveň byla ihned demonstrována její základní funkčnost a modulárnost vedoucím projektu UNIR.

 

01.03.2012 Zahájení projektu UNIR

Na základě projektového plánu schváleného Technologickou agenturou České republiky byly oficiálně 1. března 2012 zahájeny práce na 1. etapě projektu UNIR. V této etapě je navržena základní architektura jednotky a je zpracováván HW a SW koncept. HW řešení bude ověřeno funkčními zkouškami spolu se systémovým i aplikačním SW. SW design předpokládá i návrh uživatelského rozhraní pro nastavování. Také bude analyzována funkce jednotlivých nadstavbových modulů pro jednotku s rozhraním na periférie. Při návrhu půjde zejména o následující kroky: Bude provedena HW analýza a nalezení vhodné struktury včetně tištěného spoje a osazení jednotlivými prvky pro vytvoření základní řídicí i dohlídací desky. Operační systém bude zvolen Linux s real-time modulem pro řízení časově kritických úloh. SW aplikace budou vyvíjeny v jazyce C++. Bude provedena rešerše pro jednotlivé moduly. Zejména pak pro modul komunikace infrastruktura-vozidlo a bude zvolen vhodný interface (CALM apod.). Taktéž bude provedena analýza pro možnosti řízení dopravy v bodě při vzniku incidentů či při přesaturované síti a možnosti řešení. Jednotlivé kroky jsou řešeny na pravidelných schůzkách cca 1x do měsíce.